kisbalatonline.jpg

2018. szeptember  15-én  a  Nagykanizsa  melletti  Liszó    településre  kapott   meghívást  a  Marcali  Bajtársi  Egyesület  Dalárdája.   A  “VI.  Liszói  Dalostalálkozón”  Novák  Csaba  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket  és  megkezdődött  a  meghívott   nyolc  együttes   bemutatkozása. 

Bővebben...

 

2018. szeptember 14-én, pénteken 17.30-tól a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület meghívására Lángi Béla ny. mérnöktanár tartott vetítettképes előadást Nagy-Magyarország várai címmel.

A megjelent vendégeket Szaka Zsolt ipartestületi elnök köszöntötte a székházban, majd bevezetője után átadta a szót Lángi Bélának. Az előadó már évtizedek óta szenvedélyesen gyűjti a képeslapokat, köztük a várakat ábrázolókat is. Fő érdeklődési területe a Balaton és annak környéke, amelyből összesen 1500 darabbal büszkélkedik. A magyar várakról 186 db (ebből 85 db az elcsatolt területekről, 101 pedig az anyaországból), Marcaliról 180 db, egyéb különféle képeslapokból pedig további kb. 70 példányt tud magáénak.

Bővebben...

 

2018. szeptember 11-én, kedden 17 órakor az X-ház (Dózsa Gy. u. 3.) nagytermében tisztújító taggyűlést tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja. A választásra azért volt szükség, mert a helyi csoport tisztségviselőinek a mandátuma lejárt.

A KÉSZ alapszabályában meghatározott előírások szerint először egy háromtagú Jelölő és Szavazatszámláló Bizottságot választottak Gelencsér Róbert elnökletével. Majd ezután a jelenlévő tagok egyhangú szavazata alapján újabb öt évre megválasztották dr. Laczkovics Annát elnöknek, Kiss Kálmánt titkárnak, Hosszú Zoltánnét pénztárosnak, valamint Gálné Végh Editet pótküldöttnek. (Küldöttet csak az 50 fős taglétszámot meghaladó csoportok választhatnak. A KÉSZ Marcali Csoportja jelenleg 38 főt számlál.)

Bővebben...

 

2018. szeptember 8-án, szombaton, délután 15 órakor Gadányban, a pléh-Krisztus kereszt szomszédságában Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános megáldotta az új Lourdes-i Szűz Mária szobrot.

Az ünnepséget a Gadányi Karitász Csoport vezetői: Ladencsics Zoltán és felesége szervezték. A kis verses-zenés műsorban a marcali Fény Gyermekei Zenekar működött közre gitáros énekekkel. A megáldási szertartásra nemcsak a helybeliek, hanem a településről elszármazottak, valamint marcali hívek is szép számmal eljöttek.

Bővebben...

 

A nyári szünetben is számos múzeumpedagógiai esemény zajlott a Marcali Múzeumban.

Idén két turnusban vártuk Nyári Múzeumi Kalandtáborunkba a gyerekeket. Júliusban a Mátyás-évhez kapcsolódva kínáltunk a reneszánszt megidéző játékokat, tevékenységeket. Kirándulásként a sümegi várban jártunk, ahol a várbeli séta után középkori lakomát fogyasztottunk el, majd délután lovagi tornát csodálhattunk meg. Az augusztusi tábor tematikájával Noszlopy Gáspár életéhez és a reformkorhoz kapcsolódtunk, így Újvárfalvára, Noszlopy Gáspár szülőhelyére látogattunk el. Az aznap délutáni programunk pedig Bogyó Rodrigó fogathajtóhoz vezetett, aki bemutatta számunkra állattartó gazdaságát.

Bővebben...

Bővebben...

 

 2018. augusztus 27-én, a Kaposvári Egyházmegye területén egyszerre három helyszínen is – a marcali, a nagykanizsai Jézus Szíve és a siófoki plébániákon – tartottak továbbképzést az új Bellarmin Hitoktatás-nyilvántartó rendszerről.

A Marcali Plébánián összesen 13 pap és hitoktató gyűlt össze a környékről, akiknek Bicsár László kutasi plébános és Billege Edit hitoktatónő ismertette az új elektronikus rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, illetve mutatta be egy teszt oldalon az internetes felület használatát a gyakorlatban is.

Bővebben...

 

2018. augusztus 15-21. között rendezték meg a XXXII. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozót a Somogy megyei Mesztegnyőn.

Ennek részeként augusztus 17-én, pénteken 11 órától Forgó Ferenc hadtörténeti kutató, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület egyik aktív tagja tartott nagy sikerű előadást „100 éve ért véget az I. világháború” címmel.

Bővebben...

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.