2018. március 31-én, Nagyszombaton 18 órakor kezdődött húsvét vigíliájának a szertartása, melyen több százan vettek részt a Marcali plébániatemplomban.

 

Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr először megszentelte az új tűzet, majd erről gyújtották meg az új húsvéti gyertyát. Ezután ezzel az új húsvéti gyertyával vonultak be a templomba, ahol a húsvéti öröméneket Balogh Bálint kántor énekelte el. Majd a zsidó húsvétot az ószövetségi olvasmányok révén idézték fel. Ezt követően a dicsősséggel kezdődött meg a feltámadási szentmise, miközben megszólaltak a nagycsütörtök este óta néma harangok.

A szentmise alatt a hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd Iván atya egy iskolás lányt és egy felnőtt fiatalt megkeresztelt, illetve egy másik fiatalt, pedig a bérmálás szentségében részesített.

A feltámadási szentmise végén – az esős idő miatt – a feltámadási körmenetet csak a templomban lehetett megtartani, melynek során Iván atya áldást osztott a híveknek.

A húsvéti ünnepek vasárnap reggel ételszentelési szentmisével, hétfőn, pedig gyermekek keresztelésével folytatódnak a plébániatemplomban.

 

 

Írta és fotók: Kiss Kálmán